KOOL 4 智能移动POS
酷POS支持刷卡支付、手机钱包支付,涵盖市面所有主流支付方式。并且支持优惠券、团购券的核销,支撑O2O线下落地。

KOOL 4智能移动POS
KOOL 4 智能移动POS

一体化设计,无需外设

KOOL 4智能移动POS

支持多种卡券核销

支持卡券核销、线下验券,可为商家团购、促销等O2O
活动线下落地提供支撑。

KOOL 4智能移动POS
KOOL 4智能移动POS

支持多种支付方式

KOOL 4智能移动POS
KOOL 4智能移动POS
KOOL 4智能移动POS

银联认证安全可靠